Lisansüstü

Geri Anasayfa

Ödeme Koşulları

Geri Anasayfa

Ödemeler, Akbank aracılığı ile Türk Lirası olarak tahsil edilmektedir. Üniversiteye elden ücret ödemek mümkün değildir. Her dönem, ders kaydının yapılabilmesi için öğrenim ücreti ödenmiş olması zorunludur.

Öğrenim Ücreti Ödemesi

Her bir dönem için ödenecek öğrenim ücreti tutarları, peşin ya da dönem boyunca 3 eşit taksitte ödenebilir:

  1. Peşin Ödeme (Bir dönemlik ücretin tamamını bir kerede ödeme)

Akbank Abone Tahsilat Sistemi (ATS) ile yapılmaktadır. Ödeme için, herhangi bir Akbank şubesine gidip firma kodu olarak 7000754 ve borç türü olarak da HEPSİ seçilerek, Sabancı Üniversitesi hesabına öğrenim ücreti peşin olarak yatırılmalıdır. Peşin ödemede indirim yoktur.

  1. Taksitli Ödeme

Üniversite ve Akbank işbirliği ile dönem öğrenim ücretlerinin taksitle ödenmesi mümkündür. Taksit imkanı, sadece öğrenim ücreti için geçerlidir. Yöneticiler için Yönetim (EMBA), Bilişim Teknolojileri (BT), Enerji Teknolojileri ve Yönetimi (ETM-NT), Nanoteknoloji (NANOT-NT), Veri Analitiği (DA-NT) ve Marka Pratiği (BP) programlarına kayıtlı olan ve öğrenim ücretleri şirketleri tarafından ödenen öğrencilerin ücretlerinde taksitlendirme olanağı bulunmamaktadır.

 Taksitli ödeme olanağı


Yurt Ücreti Ödemesi

Yurt ücreti ödemeleri de Akbank Abone Tahsilat Sistemi (ATS) ile yapılmaktadır. Ödeme için, herhangi bir Akbank şubesine gidip firma kodu olarak 7000754 ve borç türü olarak da  YURT ÖDEMESİ seçilerek  Sabancı Üniversitesi hesabına yurt ücreti dönemlik peşin olarak yatırılmalıdır.

Ödeme Tarihleri

Her dönem başında ders kayıtlarınızı yapabilmeniz için, o döneme ait öğrenimi ücretini ödemiş olmanız gerekir. Son ödeme tarihleri akademik takvimde belirlenir ve duyurulur. Ödemeniz gereken ücretler, ödeme tarihleri, ders kayıtlarıyla ilgili kurallar ve uygulama adımlarını açıklayan duyuru ayrıca her dönem başında üniversitenin iç ağ sayfasında yayınlanır.

Yurda kayıtlı öğrencilerin yurt ücretleri ve depozitoları, her dönem başında öğrencilere duyurulan tarihlerde ödenir.

Geç Ödeme

Gecikme faizi, peşin ödemelerde TL bazında aylık %2.5 'dir ve tatil günlerini içerecek şekilde günlük olarak işler.

Önemli Uyarılar

Bunun için; Akbank Bireysel İnternet Şubesi'nde menüde yer alan Ödemeler > Kurum > Eğitim-Sınav sayfasından "Özel Üniversiteler" seçiminden sonra, Sabancı Üniversitesi'ni listeden seçip öğrenci numaranızı yazarak Devam tuşuna basınız. Döneme ait borçlarınızı gördükten sonra ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak, Bireysel İnternet Şubesi'ndeki harç tahsilat sistemi ile Akbank şube sistemi entegre durumda olduğundan, ödemeler iş günlerinde 09:00 - 17:30 saatleri arasında yapılabilmektedir.

Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi 08:30 - 12:00 ve 12:30 - 16:45 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Lisansüstü Bursları

Geri Anasayfa

Lisansüstü öğrenim burslarına ilişkin değerlendirilme, programa kabul esnasında yapılır. Burs sağlanacak öğrencilerin durumu akademik geçmişleri dikkate alınarak Kabul Jürisi'nin önerisi üzerine, ilgili Enstitü Kurulu'nca değerlendirilip Rektör onayı ile kesinleşir. Kazanılan bursun devamlılığı, genel not ortalamasına göre fakültenin alacağı karara bağlıdır.

Burssuz olan Profesyonel (EMBA, MBA-NT-YP, IT, ETM-NT, NANO-NT, DA-NT, BP-NT) programları dışında, Sabancı Üniversitesi yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilen öğrencilere 2016-2017 Akademik Yılı için aşağıdaki burslardan biri teklif edilebilir.

Tam Burs

Öğrenim ücretinden tam muafiyet, aşağıda belirtilen süre ile aylık net nakit ödeme ve yurt desteğini kapsar.

Program Aylık nakit ödeme ve yurt desteği *
Yüksek Lisans 1,700 TL/10 ay boyunca + Yurt (2 kişilik) **
Doktora *** 2,000 TL/12 ay boyunca + Yurt (İmkanlar dahilinde 1 kişilik, yer yoksa 2 kişilik odalarda)

(*) Yurt desteği bulunan, ancak yurtta konaklamak istemeyen lisansüstü öğrencilere 500 TL nakit yol desteği verilir.
(**) Doktora yeterlilik sınavından başarılı olan öğrencilerin aylık nakit tutarları 2,200 TL'ye yükseltilebilir.
(***) Yurt desteği 2 kişilik odaları kapsar. Tek kişilik odalarda kalmak isteyen öğrenciler, yurtlardaki boş oda imkanları dahilinde, aradaki ücret farkını dönem başında tek seferde ödeyerek kalabilir.

Öğrenim Ücreti Muafiyeti Bursu

Öğrenim ücretinden muafiyet desteği kapsamında aşağıdaki burslardan herhangi biri teklif edilebilir:

Öğrenim Ücretinden Tam Muafiyet Bursu ve Yurt Bursu

Öğrenim ücretinden tam muafiyet ve yüksek lisans öğrencileri için 10 ay boyunca 2 kişilik, doktora öğrencileri için imkanlar dahilinde 12 ay boyunca 1 kişilik, yer yoksa 2 kişilik odalarda konaklamayı kapsar.

Yurt desteği bulunan, ancak yurtta konaklamak istemeyen lisansüstü öğrencilere 500TL nakit yol desteği verilir. 

TÜBİTAK BİDEB Bursu

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) yurt içi tam bursu olan yüksek lisans öğrencileri için 10 ay boyunca 2 kişilik, doktora öğrencileri için imkanlar dahilinde 12 ay boyunca 1 kişilik, yer yoksa 2 kişilik odalarda konaklamayı kapsar.

Yurt desteği bulunan, ancak yurtta konaklamak istemeyen lisansüstü öğrencilere 500 TL nakit yol desteği verilir.

Proje Bursu

Araştırma projeleri kapsamında çalışan öğrencilere sağlanır. TÜBİTAK, SANTEZ vb dış kaynaklardan burslu, en az öğrenim ücretinin ödendiği yüksek lisans öğrencileri için 10 ay boyunca 2 kişilik, doktora öğrencileri için imkanlar dahilinde 12 ay boyunca 1 kişilik, yer yoksa 2 kişilik odalarda konaklamayı kapsar.

Yurt desteği bulunan, ancak yurtta konaklamak istemeyen lisansüstü öğrencilere 500 TL nakit yol desteği verilir. 

Diğer Burslar

Her sene bir MBA (Yönetim Yüksek Lisans Programı) öğrencisine fakülte tarafından Ayşegül Arsoy Bursu atanır. Üniversitemizin kuruluş ve tasarım aşamasında yapmış olduğu değerleri katkılardan dolayı Ayşegül Arsoy adına verilen burs; öğrenim ücreti muafiyeti, Eylül-Haziran ayları arasında 10 ay süre ile aylık nakit ödeme ve yurt desteği ile yılda 200 $'a kadar kitap yardımını kapsar. 2 kişilik yurt odasında kalma durumunda sağlanan aylık nakit turarı 1,050 TL'dir.

Lisansüstü Programlarına Başvuru

Geri Anasayfa

Hemen Başvur

Sabancı Üniversitesi'nde lisansüstü programlarına başvurabilmek için ilgili enstitünün belirlediği minimum koşulları sağlamalısınız.

  1. Tezsiz Yüksek Lisans Programları
  2. Tezli Yüksek Lisans Programları
  3. Doktora Programları
  1. Sanat ve Sosyal Bilimler programları
  2. SBE-Yönetim Bilimleri Lisansüstü Programları
  3. Marka Pratiği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Başvuru için gereken belgeleri teslim ettikten sonra belge değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirme sonrasında yazılı sınava ve/veya mülakata davet edilebilirsiniz. Sınav ve/veya mülakat sonucunda Kabul Jürisi tarafından değerlendirme yapılır ve sonuç size yazı ile bildirilir.

Tüm lisansüstü programlara on-line başvuru zorunludur.

Başvuru belgelerinizi Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi'ne elden teslim edebilir ya da postayla gönderebilirsiniz. Postayla gönderilen belgelerin son başvuru tarihinden önce üniversitemize ulaşması gerekmektedir. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilmemektedir.

Adres Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi, Orta Mahalle, Üniversite Cd. No:27, Tuzla, 34956 Istanbul 

Telefon 0 (216) 483 90 93 

Faks 0 (216) 483 90 73

E-mail studentinfo@sabanciuniv.edu

Program Yükümlülükleri

Geri Anasayfa

Lisansüstü programlarda Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine ilişkin asgari genel yükümlülükler Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde açıklanmış ve aşağıdaki kapsamda özetlenmiştir. Bu genel yükümlülükler, Enstitüler tarafından her bir diploma alanına özel olarak tanımlanmış ders programları ve yükümlülükler çerçevesinde uygulanır.

Yüksek Lisans Yükümlülükleri

Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz yüksek lisans olarak düzenlenmiştir.

Tezli Yüksek Lisans:

Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az 7 adet kredili ders, kredisiz ders ve tez çalışmasından oluşur. Programdaki kredili ve kredisiz dersleri tamamlama süresi en fazla 4 dönemdir. Bu süre sonunda ders başarı koşullarını yerine getiren öğrencinin tez eksikliklerini tamamlamak için süreye gereksinimi olması durumunda, öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en fazla 2 dönem ek süre verilebilir.

Tezsiz Yüksek Lisans:

Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 adet kredili ders ile kredisiz dönem projesi dersinden oluşur. Programın tamamlanma süresi en fazla 6 dönemdir.

Tezsiz Ortak Yüksek Lisans:

Tezsiz Ortak yüksek lisans programı, toplam 60 krediden az olmamak koşulu ile her iki diploma programından 10'ar adet ders olmak üzere toplam 20 adet kredili ders ve kredisiz proje çalışmasından oluşur. Programın tamamlanma süresi en fazla 6 dönemdir.

Doktora Yükümlülükleri

Doktora programı;

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet kredili ders,
Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise en az 42 kredilik 14 adet kredili ders ile doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Doktora programında kredili dersleri tamamlama süresi, isteğe bağlı yaz dönemi hariç;

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en çok 4 dönem,
Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise 6 dönemdir.

Doktora programını tamamlama süresi;

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 8 dönem,
Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise 10 dönemdir.

Doktora yeterlik sınavında basarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalısmasını, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 8, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise 10 dönem sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye tezini jüri önünde savunması için enstitü yönetim kurulu tarafından en fazla 4 dönem ek süre verilebilir.

Lisansüstü

Geri Anasayfa

Sabancı Üniversitesi’nde lisansüstü öğreniminiz sırasında, üniversitenin disiplinlerarası çalışma vizyonunun ve geniş araştırma imkanlarının getirdiği avantajlardan yararlanır, uluslararası çapta araştırmalar yürüten öğretim üyeleriyle birlikte çalışma fırsatı bulursunuz. İster akademik hayata devam etmeyi isterseniz başka alanlarda ilerlemeyi planlayın, Sabancı Üniversitesi’nin lisansüstü programlarının geleceğinize yön vermekte sağlam bir temel oluşturacağına inanıyoruz.

Sabancı Üniversitesi’nde sunulan lisansüstü programları şunlardır: